Bestel hier het gratis lesmateriaal ‘Aan JOU hebben we wat’


De sector Zorg & Welzijn is volop in ontwikkeling en roept om nieuwe energie, om een nieuwe generatie die de boel opschudt en vragen durft te stellen. Die grappenmaker, die allesdurver, dat nieuwsgierige Aagje... Zorg & Welzijn heeft hén nodig! Jouw leerlingen hebben zonder uitzondering iets moois in zich. Lef, humor, nieuwsgierigheid... Het zijn juist die eigenschappen waar de sector om zit te springen.

Om jongeren een beeld te geven van deze sector, hen kennis te laten maken met de dynamiek en vooral te laten zien hoe zij de toekomst kunnen veranderen kun je het gratis lesmateriaal ‘Aan JOU hebben we wat’ bestellen.

Er zijn twee lespakketten beschikbaar:
•  Vmbo: dit lespakket is geschikt om in te zetten ten behoeve van de profielkeuze (leerjaar 1/2)
•  Havo/vwo: dit pakket is gekoppeld aan de profielkeuze (leerjaar 3)  UITVERKOCHT

Naast het fysieke lespakket zijn er ook twee digitale verdiepende modules:
Zorg 2.0 over technologie in de zorg en Gehandicaptenzorg. Deze modules sluiten aan bij het vmbo- én het havo/vwo pakket.

Ja, ik heb een bestelcode
Nee, ik heb geen bestelcode